روز شگفتی اصفهان

مجله اینترنتی فهادان25 آبان روز حماسه و ایثار استان اصفهان اصفهان – ایرنا – اصفهان؛ به گواه تاریخ معنای ولایتمداری، مقاومت، ایستادگی، شرف، جهاد، محبت، علم،…

امروز چهارشنبه 29 دی 1395