خروش پوچی من

مجله اینترنتی فهادانبه یقین عظمت دشتخروش پوچی منوشایدفریاد تنهایی خداست   به بیابان اگر می آیی او، تو را می خواند چون بیابان تنهاست چون تو هم تنهایی

امروز شنبه 06 خرداد 1396