دعای زیبا

مجله اینترنتی فهاداناللّهمّ انّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ...خدايا به تو پناه برم از اينكه... أذِلَّ أَوْ أُذِلَّ!كسى را خوار كنم يا اينكه خود خوار گردم! أَوْ أضِلَّ…

امروز چهارشنبه 03 خرداد 1396