آیا 13 نوروز نحس است؟!

مجله اینترنتی فهادانسعادت و نحوست ایام از منظر قرآن سیدجواد تربتی آیا قرآن و روایات سعد و نحس بعضی از ایام را می‌پذیرد؟ چرا؟ (۱)  در آیات وجود سعد و نحس ایام…

امروز شنبه 06 خرداد 1396