مجله اینترنتی فهادانپریسپری[1] و خواص آن «کلنل دروشاو» رئیس سابق دانشکده پلی‌تکنیک[2] پاریس، طی تجربیات و امتحانات متعدد، خروج پریسپری و احساست را از بدن…

امروز پنجشنبه 01 تیر 1396
x