دانشگاه های اصفهان+لیست و نشانی+تلفن

دانشگاه های اصفهان+لیست و نشانی+تلفن

 

شهرستان نام آدرس تلفن
گلپايگان دانشگاه پيام نور مركز گلپايگان گلپايگان 3723240072
اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي اصفهان    
اصفهان دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان    
اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان خ امام خميني - فلكه دانشگاه صنعتي - بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان - پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان 3912210
اصفهان دانشگاه دولتي اصفهان اصفهان - خ هزار جريب - دانشگاه اصفهان  
اصفهان دانشگاه دولتي پيام نور اصفهان    
نجف آباد دانشگاه علمي كاربردي علويجه    
نجف آباد دانشگاه پيام نور علويجه    
برخوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد    
شاهين شهر و ميمه دانشگاه پيام نوروزوان    
نجف آباد پيام نور دهق    
اصفهان دانشگاه جامع علمي كاربردي فرهنگ و هنر شماره 1    
شاهين شهر و ميمه آزاداسلامي واحدميمه    
نائين علامه ناييني    
اردستان دانشگاه آزاداسلامي زواره زواره - دانشگاه آزاد اسلامي زواره  
شاهين شهر و ميمه دانشگاه آزاداسلامي مرکزشاهين شهر    
دهاقان دانشگاه آزاداسلامي واحددهاقان    
فلاورجان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان    
لنجان دانشگاه پيام نور واحد فولاد شهر    
كاشان پيام نور کاشان    
شهرضا دانشگاه پيام نور شهرضا    
اردستان پيام نورواحداردستان    
لنجان موسسه آموزش عالي صنعتي فولاد    
گلپايگان آموزش عالي پيام گلپايگان    
سميرم پيام نورمرکزسميرم    
فريدونشهر دانشگاه پيام نور    
تيران و كرون دانشگاه علمي کاربردي    
نجف آباد موسسه آموزش عالي نجف آباد    
شاهين شهر و ميمه موسسه آموزش عالي بزرگمهر-گز    
گلپايگان پيام نور گلپايگان    
فريدن دانشگاه پيام نور بوئين مياندشت    
خوانسار دانشگاه پيام نورخوانسار    
لنجان مرکز آموزش عالي علمي کاربردي زرين شهر    
نائين پيام نور    
نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد    
گلپايگان علمي کاربردي گلپايگان    
تيران و كرون پيام نورواحدتيران    
لنجان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سده    
نطنز دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بادرود    
نطنز دانشگاه پيام نور مرکز نطنز    
لنجان دانشگاه پيام نورمرکززرين شهر    
اردستان دانشگاه آزاداسلامي اردستان اردستان - دانشگاه آزاد اسلامي اردستان  
نائين آزاد اسلامي واحد نايين    
مباركه پيام نور مبارکه    
شهرضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا    
خميني شهر موسسه آموزش عالي فيض الاسلام    
نجف آباد پيام نور مرکز نجف آباد    
دهاقان پيام نوردهاقان    
مباركه آزاد اسلامي واحد مجلسي    
آران و بيدگل دانشگاه علمي و کاربردي دكتر حسين عظيمي آراني-مرکز آران و بيدگل    
فريدن دانشگاه آزاداسلامي فريدن    
لنجان غير انتفاعي امين    
فريدن دانشگاه پيام نور واحد داران    
كاشان آزاد اسلامي    
نطنز دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز    
كاشان دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني    
خميني شهر دانشگاه آزاداسلامي واحدخميني شهر خميني شهر- دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر  
سميرم دانشگاه آزاداسلامي مرکزسميرم    
لنجان دانشگاه پيام نور باغبادران    
مباركه آزاد اسلامي    
مباركه علمي کاربردي مبارکه    
آران و بيدگل دانشگاه پيام نور مرکز آران وبيدگل    
لنجان دانشگاه پيام نور واحد زاينده رود    
تيران و كرون آزاد اسلامي تيران    
نجف آباد مرکز آموزش علمي کاربردي نجف آباد    
گلپايگان دانشگاه آزاد اسلامي گلپايگان    
چادگان پيام نورچادگان    
كاشان دانشگاه کاشان    
شاهين شهر و ميمه دانشگاه پيام نورمرکزشاهين شهر    
نائين پیام نور خوروبیابانک    
فلاورجان پيام نور فلاورجان    
خميني شهر پيام نور خميني شهر    
شاهين شهر و ميمه دانشگاه صنعتي مالك اشتر    
فلاورجان پيام نور قهدريجان    
فلاورجان پيام نور پيربكران    
آران و بيدگل دانشگاه پيام نور واحد نوش آباد    
اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي المهدي اصفهان    
اصفهان دانشگاه غير انتفاعي بزرگمهر    
اصفهان دانشگاه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي اصفهان    
اصفهان دانشگاه غير انتفاعي دانش پژوهان    
اصفهان دانشگاه غير انتفاعي راغب اصفهاني    
اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي سپهر اصفهان    
اصفهان دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي    
اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي صبح صادق    
اصفهان دانشگا غير انتفاعي صفاهان    
اصفهان دانشگاه غير انتفاعي علوم و فن آوري سپاهان    
اصفهان دانشگاه غير انتقاعي نقش جهان    
اصفهان دانشگاه غير انتفاعي معارف قرآني اصفهان    
اصفهان دانشگاه غير انتفاعي سنائي    
اردستان پيام نور زواره    
شاهين شهر و ميمه پيام نور گز    
شاهين شهر و ميمه موسسه آموزش عالي عقيق    
برخوار پيام نور مرکز دولت آباد    
كاشان موسسه آموزش عالي سينا    
كاشان موسسه آموزش عالي علامه فیض کاشانی    
كاشان مركز آموزش علمي - كاربردي خانه كارگر واحد 17 كاشان    
كاشان موسسه آموزش عالي مهد علم كاشان    
اردستان مركز علمي كاربري شهرداري مهاباد    
اصفهان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان - ميدان آزادي- خيايان هزار جريب -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 6680048-6680042
اصفهان پيام نور مرکز اصفهان خيابان اشرفي اصفهاني نبش خيابان نبوي منش دانشگاه پيام نور مرکز اصفهان 3522055
لنجان پيام نور واحد فولادشهر فولادشهر محله ب 1 دانشگاه پيام نور واحد فولادشهر  
فريدونشهر پيام نور مركز فريدونشهر فريدونشهر - خيابان شریعتی - میدان خلیج فارس - خیابان دانشگاه - دانشگاه پیام نور مركز فریدونشهر 03725222097 و 8
كاشان دانشگاه پيام نور واحد برزك برزك-خيابان شهيد رجايی دانشگاه پیام نور برزك 3623473535
كاشان پيام نور واحد کاشان کاشان بلوار امام رضا ع خيابان پيام دانشگاه پيام نور واحد کاشان 3615425252
برخوار پيام نور واحد گز و برخوار گز و برخوار ابتداي بلوار معلم طبقه فوقاني ساختمان شهرداري دانشگاه پيام نور واحد گز و برخوار 3125721980
مباركه پيام نور واحد مبارکه مبارکه صفائيه بلوار امام خميني ره دانشگاه پيام نور واحد مبارکه 3355273381
نائين پيام نور مرکز نائين نائين بلوار امام رضا ع مقابل پل هوايي دانشجو دانشگاه پيام نور مرکز نائين 3232252208
نجف آباد پيام نور مرکز نجف آباد نجف آباد بلوار شهيد طالقاني جنب شهرداري دانشگاه پيام نور مرکز نجف آباد 3312727121
نطنز پيام نور مرکز نطنز نطنز خيابان اميريه دانشگاه پيام نور مرکز نطنز 3624246791
برخوار پيام نور مرکز وزوان وزوان شرق جاده اصفهان تهران دانشگاه پيام نور مرکز وزوان 3124224141
اصفهان پيام نور واحد هرند اصفهان هرند جنب شهرداري دانشگاه پيام نور واحد هرند 3126333900
فلاورجان پيام نور واحد فلاورجان فلاورجان خيابان کمربندي جنوبي مقابل تأمين اجتماعي هنرستان دکتر احمد کياني دانشگاه پيام نور واحد فلاورجان 3123130718
اصفهان دانشگاه پيام نور واحد بهارستان اصفهان - بهارستان - خيابان شمشاد شرقي - دانشگاه پیام نور واحد بهارستان 6825250
خوانسار پيام نورمرکز خوانسار خوانسار خيابان دانشگاه دانشگاه پيام نور مرکز خوانسار 3712225000
اصفهان پيام نور واحد جرقويه عليا جرقويه عليا شهر حسن آباد جنب اداره آموزش و پرورش دانشگاه پيام نور واحد جرقويه عليا 7533636
نائين پيام نور واحد تودشك استان اصفهان -شهر تودشك -خيابان شهرداري -روبروي شهرداری -دانشگاه پیام نور واحد تودشك 3126373471
فريدونشهر پيام نور واحد بوئين و مياندشت بوئين و مياندشت بلوار فرهنگ دانشگاه پيام نور واحد بوئين و مياندشت 3724523740
اصفهان پيام نور مركز کوهپايه كوهپايه - بلوار دانشگاه - دانشگاه پيام نور مركز كوهپايه 03126223002 و 3
سميرم پيام نور مرکز سميرم سميرم بلوار دانشگاه دانشگاه پيام نور مرکز سميرم 3223226414
چادگان دانشگاه پيام نور واحد چادگان چادگان -خيابان شهداء-بعد از گلزار شهداء- دانشگاه پیام تور چادگان 5- 03724004
شاهين شهر و ميمه پيام نور مرکز شاهين شهر شاهين شهر خانه کارگز فاز 3 انتهاي بلوار دانشگاه پيام نور مرکز شاهين شهر 3125200810
اصفهان پيام نور واحد خوراسگان اصفهان- خيابان مشتاق سوم - بعد از بيمارستان چمران - نرسیده به سه راه پینارت - كوچه گل نرگس - كوچه سرو - کد پستی 8166174853 03115319131 و 8
لنجان پيام نور واحد زرين شهر زرين شهر - بلوار توحيد - دانشگاه پيام نور مركز زرین شهر 03342233991 و 4
نائين پيام نور واحد خور و بيابانک خور و بيابانک خيابان بهارستان ساغر يغمايي دانشگاه پيام نور واحد خور و بيابانک 3244223720
اصفهان دانشگاه پيام نور واحد ورزنه اصفهان - ورزنه- شهرك امام جعفر صادق (ع)- خيابان البرز 3126482010
اردستان پيام نور مركز اردستان اردستان - بلوار معلم - ابتداي جاده نائين - دانشگاه پيام نور مركز اردستان 03625230481 الي 6
لنجان پيام نور واحد زاينده رود اصفهان شهر زاينده رود صندوق پستي 347-84715 3342666660
نجف آباد پيام نور واحد دهق دهق بلوار حضرت ولي عصر عج دانشگاه پيام نور واحد دهق 3324224800
تيران و كرون پيام نور مركز تيران تيران -روبروي دادگستري-خيابان دانشگاه-صندوق پستي85315/184 03323225592 و 3
كاشان دانشگاه پيام نور واحد نوش آباد شهرستان آران وبيدگل-شهر نوش آباد- بلوار ايثارگران 3622825353
دهاقان دانشگاه پيام نور واحد دهاقان دهاقان - بلوار جهانگيرخان قشقايي- ابتدای جاده بروجن -دانشگاه پیام نور واحد دهاقان 322262234
نجف آباد دانشگاه پيام نور واحد علويجه اصفهان -علويجه -خیابان شهید بهشتی -دانشگاه پیام نور علویجه 03324244911 و 12
اصفهان دانشگاه پيام نور واحد دولت آباد دولت آباد- كيلومتر 1 بلوار معلم- دانشگاه پيام نور دولت آباد 3125828001
شهرضا دانشگاه پيام نور مركز شهرضا شهرضا بلوار امام حسين (ع) جنب پارك شهيد بهشتی ص پ 147-86145 3212236565
فلاورجان دانشگاه پيام نور واحد قهدريجان قهدريجان-فلكه شهرداري -ابتداي بلوار طالقاني- جنب شهرداري-دانشگاه پيام نور 3117506054
آران و بيدگل دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل شهرستان آران و بيدگل - بلوار دانشگاه- دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل 3622752652
خميني شهر دانشگاه پيام نور واحد خميني شهر خميني شهر - فلكه كوزه 3614522
لنجان دانشگاه پيام نور واحد باغبهادران اصفهان _ باغبهادران_ بلوار ولي عصر(عج) جنب هلال احمر 03356225093 و 6
فلاورجان دانشگاه پيام نور واحد پير بكران اصفهان-پيربكران-خواانسارك-دانشگاه پيام نور 03117214250 و 3
اردستان دانشگاه پيام نور واحد زواره زواره - ابتداي شهر - بلوار جانباز - دانشگاه پيام نور واحد زواره 3625375271
فريدن دانشگاه پيام نور واحد داران داران - خ دكتر شريعتي 3724228161
كاشان پيام نور واحد قمصر قمصر خيابان انقلاب دانشگاه پيام نور قمصر 3623624005

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم.

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

پربازديدها

شبکه های اجتماعی