کانادا مرگ درخواستی را تبدیل به قانون کرد

مجله اینترنتی فهادانمرگ درخواستی - کانادا - پارلمان - مجلس - تصویب - BBC -بی بی سی - اوتانازی -

امروز پنجشنبه 05 اسفند 1395