جلسه دوم تفسیر قرائتی در حوزه علیمه نواب

مجله اینترنتی فهادانتفسیر - قرائتی - نواب - حوزه - رهبری - رئیس - تفسیر نمونه - شیرین -

امروز جمعه 08 اردیبهشت 1396