فرق تفسیر به رأی با تدبر در قرآن

مجله اینترنتی فهادانقرائتی - تفسیر به رأی - اویس - حوزه - احسان به والدین - آثار باستانی - مصداق - سومین جلسه - مدرسه علمیه عالی نواب - p,ci ugdli k,hf - حوزه علمیه نواب -

امروز سه شنبه 08 فروردین 1396