نامه تاریخی امام خمینی به گورباچف

مجله اینترنتی فهاداننامه تاریخی - گورباچف - آیت الله جوادی آملی - گورباچوف - سقوط کونیست -

امروز جمعه 04 فروردین 1396