زندگی پس از مرگ در دانشگاه هاروارد تأیید شد!

مجله اینترنتی فهادان«جراح مغز و اعصاب هاروارد» زندگی پس از مرگ را تایید می‌کند! آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟ آیا ما روح داریم؟ زندگی پس از مرگ توسط…

امروز پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396