(متن_صوت_فیلم) سیری در صحیفه سجادیه (3)

مجله اینترنتی فهادانجلسه سوم سیری در صحیفه سجادیه در این متن می خوانید: به جا آوردن حمد و آثار وضعیّه‌ی آن به جا آوردن حمد و توجّه کردن به منعم معنای برزخ از نظر…

امروز دوشنبه 07 فروردین 1396