مقاله راجع به دروغ

مجله اینترنتی فهادانقرآن نکوهش دروغ رذایل اخلاقی تربیت انسان تفسیر تاریخ

امروز شنبه 07 اسفند 1395