کباب را با چه بخوریم

مجله اینترنتی فهادانکباب را با چه بخوریم؟ ما ایرانی ها کباب خورهای حرفه ای هستیم و وقتی بوی پیه آب شده روی منقل کبابی ها به مشاممان می رسد دل از کف می دهیم و هوش…

امروز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396