معنای مکر

مجله اینترنتی فهادانمکر خوب - مکر بد - ری شهری - شرح حدیث

امروز سه شنبه 02 خرداد 1396