آیا خانه‌های مدینه درب داشتند؟

مجله اینترنتی فهادانعلامه جعفر مرتضی عاملی دکتر سهیل زکار آیا خانه های مدینه درب در داشتند سایت سبطین مناظره شیعه سنی خلیفه دوم خلیفه اول فهادان یزد رضانژاد

امروز سه شنبه 08 فروردین 1396