بررسي روايت «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ...»

مجله اینترنتی فهادانفدک ارث مناظره انبیاء نورث فهادان یزد الانبیاء لا نورث کما لا یورث صدقه ابوبکر ملعون خلیفه اول

امروز سه شنبه 02 خرداد 1396