مجله اینترنتی فهادانمفهوم زهد در عصر ما منقول از حضرت رسول صلی الله علیه و آله: 💠 زهد در روزگار ما، در بی‌رغبتی از دينار و دِرهم است؛ امّا روزگارى بر مردم فرا…

امروز جمعه 30 تیر 1396