چرا فریاد می‌زنیم

مجله اینترنتی فهادانچرا مردم هنگامی که خشمگین هستند بانگشان را بلند می‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟...

امروز سه شنبه 05 بهمن 1395