نفرین مظلوم در حق ظالم مستجاب است.

مجله اینترنتی فهادانظلم، بر هم زدن قرارِ آفرینش!! شرح حدیث: "اتَّقُوا دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإنَّها تَصْعَدُ إلَى السَّماءِ کأنَّها شَرارَةٌ" همراه با تطبیق مظلوم…

امروز دوشنبه 08 خرداد 1396