تصحیح خود...

مجله اینترنتی فهادانچه خوب است یکبار هم برگه خود را تصحیح کنیم! ⭕️ يک استاد دانشگاه مي‌گفت: يک بار داشتم برگه‌های امتحان را تصحيح مي‌کردم. به برگه‌اي…

امروز شنبه 02 بهمن 1395