مجله اینترنتی فهاداناحترام به استاد، معلّم، پدر و مادر، رسمی که قدیمی شد!! *داستانی تکان‌دهنده و پرعبرت از یک پیرمرد خانۀ سالمندان* نمیدانم شعر از کیست؛ ولی زیبا…

امروز جمعه 30 تیر 1396