تقریر درس «قواعد فقهیّه» آیت الله العظمی شیخ جعفر سبحانی

مجله اینترنتی فهادانقواعد فقهیّه _ آیت الله العظمی شیخ جعفر سبحانی

امروز سه شنبه 05 بهمن 1395