ازدواج موقت (صیغه شرعی)

مجله اینترنتی فهادانازدواج موقت فامیلی در قاجار و نقش شیخ جعفر نجفی و فتحعلی شاه در ترویج آن مرحوم شیخ جعفر نجفی صاحب کتاب کاشِفُ الغِطاء فقیه عهد فتحعلی شاه قاجار،…

امروز شنبه 06 خرداد 1396