مقتل الصادق علیه السلام

مجله اینترنتی فهادانمقتل الصادق علیه السلام سید بن طاووس (ره) در کتاب شریف «مهج الدعوات» فصل «ادعیه امام صادق علیه السلام » چنین مى‏نویسد: منصور در…

امروز چهارشنبه 03 خرداد 1396