ابوهریره و حدیث پیاز

مجله اینترنتی فهادانابو هریره و پیاز فروش چند نمونه از احاديث جعلي ابوهريره را كه شناخت ساختگي بودن آن براي عموم خوانندگان آسان باشد، با ذكر منبع معتبر بنويسيد؟…

امروز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396