دانلود دروس پایه 9 حوزه علمیه

دروس حوزه

دانلود دروس پایه 9 حوزه علمیه
«دانلود دروس پایه 9 حوزه علمیه»
از اساتید محترم حوزه علمیه (اعتمادی)
اصول
(كفايه ، جلد 1 ، از ابتداي كتاب تا ابتداي بحث نواهي)استاد: پايانی
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1کفایه - جلسه 110,60100:44:54
2کفایه - جلسه 210,83700:45:54
3کفایه - جلسه 39,62900:40:45
4کفایه - جلسه 412,28200:52:04
5کفایه - جلسه 59,33200:39:29
6کفایه - جلسه 613,63900:57:52
7کفایه - جلسه 718,66101:19:17
8کفایه - جلسه 811,62000:49:15
9کفایه - جلسه 911,66100:49:25
10کفایه - جلسه 1012,98400:55:04
11کفایه - جلسه 1111,20200:47:28
12کفایه - جلسه 1211,80900:50:03
13کفایه - جلسه 1311,18200:47:23
14کفایه - جلسه 1410,23000:43:19
15کفایه - جلسه 1510,04100:42:31
16کفایه - جلسه 1613,35500:56:39
17کفایه - جلسه 172,24400:09:15
18کفایه - جلسه 1810,14200:42:56
19کفایه - جلسه 1910,62800:45:01
20کفایه - جلسه 208,50200:35:57
21کفایه - جلسه 219,93900:42:05
22کفایه - جلسه 2210,46600:44:19
23کفایه - جلسه 2311,12800:47:09
24کفایه - جلسه 2411,22200:47:33
25کفایه - جلسه 2511,62000:49:15
26کفایه - جلسه 2610,73600:45:29
27کفایه - جلسه 2711,24200:47:38
28کفایه - جلسه 2811,00600:46:38
29کفایه - جلسه 2911,74900:49:48
30کفایه - جلسه 3011,48500:48:40
31کفایه - جلسه 3111,09400:47:00
32کفایه - جلسه 329,56100:40:28
33کفایه - جلسه 3311,34400:48:04
34کفایه - جلسه 3411,85000:50:14
35کفایه - جلسه 3511,43100:48:27
36کفایه - جلسه 3610,77000:45:37
37کفایه - جلسه 3711,31000:47:55
38کفایه - جلسه 3810,22300:43:17
39کفایه - جلسه 3911,55300:48:58
40کفایه - جلسه 4010,91200:46:13
41کفایه - جلسه 4114,95501:03:29
42کفایه - جلسه 4210,99900:46:36
43کفایه - جلسه 4311,24900:47:40
44کفایه - جلسه 4410,74300:45:30
45کفایه - جلسه 4510,47300:44:21
46کفایه - جلسه 4610,25700:43:26
47کفایه - جلسه 4710,87100:46:03
48کفایه - جلسه 4811,41800:48:23
49کفایه - جلسه 4910,79700:45:44
50کفایه - جلسه 5011,39800:48:18
51کفایه - جلسه 5111,20200:47:28
52کفایه - جلسه 529,10900:38:32
53کفایه - جلسه 5310,46600:44:19
54کفایه - جلسه 5411,43100:48:27
55کفایه - جلسه 5510,71600:45:23
56کفایه - جلسه 5611,82300:50:07
57کفایه - جلسه 5711,56000:48:59
58کفایه - جلسه 5811,43100:48:27
59کفایه - جلسه 5911,78900:49:58
60کفایه - جلسه 6011,68100:49:30
61کفایه - جلسه 6111,10100:47:02
62کفایه - جلسه 6212,42400:52:41
63کفایه - جلسه 6311,02000:46:41
64کفایه - جلسه 647,46200:31:30
65کفایه - جلسه 6511,24200:47:38
66کفایه - جلسه 6611,45800:48:33
67کفایه - جلسه 6711,06700:46:53
68کفایه - جلسه 6811,68800:49:32
69کفایه - جلسه 6911,53300:48:52
70کفایه - جلسه 7011,58700:49:06
71کفایه - جلسه 7111,35700:48:08
72کفایه - جلسه 7211,95800:50:41
73کفایه - جلسه 738,46800:35:48
74کفایه - جلسه 7412,10600:51:19
75کفایه - جلسه 7510,35800:43:52
76کفایه - جلسه 7610,64800:45:06
77کفایه - جلسه 776,80100:28:41
78کفایه - جلسه 789,05500:38:18
79کفایه - جلسه 7911,39800:48:18
80کفایه - جلسه 8010,17600:43:05
81کفایه - جلسه 8112,21400:51:47
82کفایه - جلسه 8210,42500:44:09
83کفایه - جلسه 8311,80300:50:02
84کفایه - جلسه 8410,77600:45:39
85کفایه - جلسه 8511,85000:50:14
86کفایه - جلسه 8610,97200:46:29
87کفایه - جلسه 8710,20300:43:12
88کفایه - جلسه 8810,23600:43:21
89کفایه - جلسه 8911,58700:49:06
90کفایه - جلسه 9010,98600:46:32
91کفایه - جلسه 9111,75500:49:49
92کفایه - جلسه 9211,13400:47:11
93کفایه - جلسه 9311,59300:49:08
94کفایه - جلسه 9412,23500:51:52
95کفایه - جلسه 9510,49300:44:26
96کفایه - جلسه 9611,12800:47:09
97کفایه - جلسه 9710,54700:44:40
98کفایه - جلسه 9810,35800:43:52
99کفایه - جلسه 9910,45200:44:16
100کفایه - جلسه 1008,31300:35:08
101کفایه - جلسه 10112,03200:51:00
102کفایه - جلسه 10210,38500:43:59
103کفایه - جلسه 10312,14700:51:30
104کفایه - جلسه 10413,00400:55:09
105کفایه - جلسه 10510,23000:43:19
106کفایه - جلسه 10610,83700:45:54
107کفایه - جلسه 10711,97100:50:45
108کفایه - جلسه 10811,32300:47:59
109کفایه - جلسه 10910,16900:43:03
110کفایه - جلسه 11010,99300:46:34
111کفایه - جلسه 1119,62200:40:43
112کفایه - جلسه 11210,66200:45:10
113کفایه - جلسه 11310,74300:45:30
114کفایه - جلسه 1147,20600:30:25
115کفایه - جلسه 1159,28500:39:17
116کفایه - جلسه 11611,33000:48:01
117کفایه - جلسه 11710,00700:42:22
118کفایه - جلسه 1189,12900:38:37
119کفایه - جلسه 11910,43900:44:13
120کفایه - جلسه 12010,50000:44:28
121کفایه - جلسه 12111,70100:49:36
122کفایه - جلسه 12210,95900:46:26
123کفایه - جلسه 1239,15600:38:44
124کفایه - جلسه 1249,56800:40:30
125کفایه - جلسه 1259,87900:41:49
126کفایه - جلسه 12612,20800:51:45
127کفایه - جلسه 12710,39800:44:02
128کفایه - جلسه 12810,36500:43:54
129کفایه - جلسه 12910,68200:45:15
130کفایه - جلسه 1309,60200:40:38
131کفایه - جلسه 13110,75600:45:34
132کفایه - جلسه 13210,21600:43:16
133کفایه - جلسه 13312,06600:51:09
134کفایه - جلسه 13411,86300:50:17
135کفایه - جلسه 1359,61500:40:42
136کفایه - جلسه 13610,47900:44:23
137کفایه - جلسه 13710,37800:43:57
138کفایه - جلسه 1389,96600:42:12
139کفایه - جلسه 13910,33100:43:45
140کفایه - جلسه 14010,38500:43:59
141کفایه - جلسه 1417,22600:30:30
142کفایه - جلسه 14210,27700:43:31
143کفایه - جلسه 1439,70300:41:04
144کفایه - جلسه 1449,25800:39:10
145کفایه - جلسه 14510,01400:42:24
146کفایه - جلسه 14610,56000:44:44
147کفایه - جلسه 14710,95200:46:24
148کفایه - جلسه 14810,25000:43:24
149کفایه - جلسه 1497,41500:31:18
150کفایه - جلسه 15011,29000:47:50
151کفایه - جلسه 15110,23600:43:21
152کفایه - جلسه 1528,62300:36:28
153کفایه - جلسه 1539,76400:41:20
154کفایه - جلسه 15410,12800:42:53
155کفایه - جلسه 1559,58800:40:35
156کفایه - جلسه 15610,48600:44:25
157کفایه - جلسه 15711,04000:46:46
158کفایه - جلسه 15810,09500:42:44
159کفایه - جلسه 1599,93900:42:05
160کفایه - جلسه 1608,67000:36:40
161کفایه - جلسه 16110,93200:46:19
162کفایه - جلسه 1629,12300:38:36
163کفایه - جلسه 16310,47900:44:23
164کفایه - جلسه 16410,41900:44:07
165کفایه - جلسه 1651,19800:04:47
166کفایه - جلسه 16610,30400:43:38
167کفایه - جلسه 16710,68900:45:16
168کفایه - جلسه 16810,45200:44:16
169کفایه - جلسه 16910,02700:42:27
170کفایه - جلسه 17010,68200:45:15
171کفایه - جلسه 1719,85200:41:42
172کفایه - جلسه 1729,15000:38:42
173کفایه - جلسه 1738,21800:34:44
174کفایه - جلسه 17410,53300:44:37
175کفایه - جلسه 17510,50000:44:28
176کفایه - جلسه 17610,21600:43:16
177کفایه - جلسه 1777900:00:00
178کفایه - جلسه 1787900:00:00
فایل مخصوص:kefaye-j1-ebteda-navahi.ef2
فقه
(مكاسب ، از ابتداي ولايه التصريف تا ابتداي خيار غبن)
استاد: پايانی
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1مکاسب - جلسه 111,22900:47:35
2مکاسب - جلسه 212,99700:55:07
3مکاسب - جلسه 311,72800:49:43
4مکاسب - جلسه 411,39800:48:18
5مکاسب - جلسه 511,91700:50:31
6مکاسب - جلسه 614,02300:59:30
7مکاسب - جلسه 710,60800:44:56
8مکاسب - جلسه 813,40200:56:51
9مکاسب - جلسه 911,80900:50:03
10مکاسب - جلسه 1013,90200:58:59
11مکاسب - جلسه 1111,72800:49:43
12مکاسب - جلسه 12 7800:00:00
13مکاسب - جلسه 13 7800:00:00
14مکاسب - جلسه 14 7800:00:00
15مکاسب - جلسه 15 7800:00:00
16مکاسب - جلسه 16 7800:00:00
17مکاسب - جلسه 17 7800:00:00
18مکاسب - جلسه 18 7800:00:00
19مکاسب - جلسه 19 7800:00:00
20مکاسب - جلسه 20 7800:00:00
21مکاسب - جلسه 21 7800:00:00
22مکاسب - جلسه 22 7800:00:00
23مکاسب - جلسه 23 7800:00:00
24مکاسب - جلسه 24 7800:00:00
25مکاسب - جلسه 25 7800:00:00
26مکاسب - جلسه 26 7800:00:00
27مکاسب - جلسه 27 7800:00:00
28مکاسب - جلسه 28 7800:00:00
29مکاسب - جلسه 29 7800:00:00
30مکاسب - جلسه 30 7800:00:00
31مکاسب - جلسه 31 7800:00:00
32مکاسب - جلسه 32 7800:00:00
33مکاسب - جلسه 33 7800:00:00
34مکاسب - جلسه 34 7800:00:00
35مکاسب - جلسه 35 7800:00:00
36مکاسب - جلسه 36 7800:00:00
37مکاسب - جلسه 37 7800:00:00
38مکاسب - جلسه 38 7800:00:00
39مکاسب - جلسه 39 7800:00:00
40مکاسب - جلسه 40 7800:00:00
41مکاسب - جلسه 41 7800:00:00
42مکاسب - جلسه 42 7800:00:00
43مکاسب - جلسه 43 7800:00:00
44مکاسب - جلسه 44 7800:00:00
45مکاسب - جلسه 45 7800:00:00
46مکاسب - جلسه 46 7800:00:00
47مکاسب - جلسه 47 7800:00:00
48مکاسب - جلسه 48 7800:00:00
49مکاسب - جلسه 49 7800:00:00
50مکاسب - جلسه 5011,91700:50:31
51مکاسب - جلسه 51 7800:00:00
52مکاسب - جلسه 52 7800:00:00
53مکاسب - جلسه 53 7800:00:00
54مکاسب - جلسه 54 7800:00:00
55مکاسب - جلسه 55 7800:00:00
56مکاسب - جلسه 56 7800:00:00
57مکاسب - جلسه 57 7800:00:00
58مکاسب - جلسه 58 7800:00:00
59مکاسب - جلسه 59 7800:00:00
60مکاسب - جلسه 6014,02300:59:30
61مکاسب - جلسه 61 7800:00:00
62مکاسب - جلسه 62 7800:00:00
63مکاسب - جلسه 63 7800:00:00
64مکاسب - جلسه 64 7800:00:00
65مکاسب - جلسه 65 7800:00:00
66مکاسب - جلسه 66 7800:00:00
67مکاسب - جلسه 67 7800:00:00
68مکاسب - جلسه 68 7800:00:00
69مکاسب - جلسه 69 7800:00:00
70مکاسب - جلسه 7010,60800:44:56
71مکاسب - جلسه 71 7800:00:00
72مکاسب - جلسه 72 7800:00:00
73مکاسب - جلسه 73 7800:00:00
74مکاسب - جلسه 74 7800:00:00
75مکاسب - جلسه 75 7800:00:00
76مکاسب - جلسه 76 7800:00:00
77مکاسب - جلسه 77 7800:00:00
78مکاسب - جلسه 78 7800:00:00
79مکاسب - جلسه 79 7800:00:00
80مکاسب - جلسه 8013,40200:56:51
81مکاسب - جلسه 81 7800:00:00
82مکاسب - جلسه 82 7800:00:00
83مکاسب - جلسه 83 7800:00:00
84مکاسب - جلسه 84 7800:00:00
85مکاسب - جلسه 85 7800:00:00
86مکاسب - جلسه 86 7800:00:00
87مکاسب - جلسه 87 7800:00:00
88مکاسب - جلسه 88 7800:00:00
89مکاسب - جلسه 89 7800:00:00
90مکاسب - جلسه 9011,80900:50:03
91مکاسب - جلسه 91 7800:00:00
92مکاسب - جلسه 92 7800:00:00
93مکاسب - جلسه 93 7800:00:00
94مکاسب - جلسه 94 7800:00:00
95مکاسب - جلسه 9511,91700:50:31
96مکاسب - جلسه 9614,02300:59:30
97مکاسب - جلسه 9710,60800:44:56
98مکاسب - جلسه 9813,40200:56:51
99مکاسب - جلسه 9911,80900:50:03
100مکاسب - جلسه 10013,90200:58:59
101مکاسب - جلسه 10111,72800:49:43
102مکاسب - جلسه 102 7800:00:00
103مکاسب - جلسه 103 7800:00:00
104مکاسب - جلسه 104 7800:00:00
105مکاسب - جلسه 105 7800:00:00
106مکاسب - جلسه 106 7800:00:00
107مکاسب - جلسه 107 7800:00:00
108مکاسب - جلسه 108 7800:00:00
109مکاسب - جلسه 10921,89401:33:05
110مکاسب - جلسه 110 7800:00:00
111مکاسب - جلسه 111 7800:00:00
112مکاسب - جلسه 11221,68501:32:11
113مکاسب - جلسه 11316,25801:09:02
114مکاسب - جلسه 1149,45300:40:00
115مکاسب - جلسه 11512,32200:52:15
116مکاسب - جلسه 11611,57300:49:03
117مکاسب - جلسه 11711,37700:48:13
118مکاسب - جلسه 11811,81600:50:05
119مکاسب - جلسه 11921,68501:32:11
120مکاسب - جلسه 12021,89401:33:05
121مکاسب - جلسه 12121,68501:32:11
122مکاسب - جلسه 12221,68501:32:11
123مکاسب - جلسه 12316,25801:09:02
124مکاسب - جلسه 1249,45300:40:00
125مکاسب - جلسه 12512,32200:52:15
126مکاسب - جلسه 12611,57300:49:03
127مکاسب - جلسه 12711,37700:48:13
128مکاسب - جلسه 12811,81600:50:05
129مکاسب - جلسه 12921,68501:32:11
130مکاسب - جلسه 13021,89401:33:05
131مکاسب - جلسه 13121,68501:32:11
132مکاسب - جلسه 13221,68501:32:11
133مکاسب - جلسه 13316,25801:09:02
134مکاسب - جلسه 1349,45300:40:00
135مکاسب - جلسه 13512,32200:52:15
136مکاسب - جلسه 13611,57300:49:03
137مکاسب - جلسه 13711,37700:48:13
138مکاسب - جلسه 13811,81600:50:05
139مکاسب - جلسه 13916,25801:09:02
140مکاسب - جلسه 14021,89401:33:05
141مکاسب - جلسه 14121,68501:32:11
142مکاسب - جلسه 14221,68501:32:11
143مکاسب - جلسه 14316,25801:09:02
144مکاسب - جلسه 1449,45300:40:00
145مکاسب - جلسه 14512,32200:52:15
146مکاسب - جلسه 14611,57300:49:03
147مکاسب - جلسه 14711,37700:48:13
148مکاسب - جلسه 14811,81600:50:05
149مکاسب - جلسه 1499,45300:40:00
150مکاسب - جلسه 15021,89401:33:05
151مکاسب - جلسه 15121,68501:32:11
152مکاسب - جلسه 15221,68501:32:11
153مکاسب - جلسه 15316,25801:09:02
154مکاسب - جلسه 1549,45300:40:00
155مکاسب - جلسه 15512,32200:52:15
156مکاسب - جلسه 15611,57300:49:03
157مکاسب - جلسه 15711,37700:48:13
158مکاسب - جلسه 15812,32200:52:15
159مکاسب - جلسه 15912,18100:51:38
160مکاسب - جلسه 16021,89401:33:05
161مکاسب - جلسه 16121,68501:32:11
162مکاسب - جلسه 16221,68501:32:11
163مکاسب - جلسه 16316,25801:09:02
164مکاسب - جلسه 1649,45300:40:00
165مکاسب - جلسه 16512,32200:52:15
166مکاسب - جلسه 16611,57300:49:03
167مکاسب - جلسه 16711,37700:48:13
168مکاسب - جلسه 16811,57300:49:03
169مکاسب - جلسه 16912,18100:51:38
170مکاسب - جلسه 17021,89401:33:05
171مکاسب - جلسه 17121,68501:32:11
172مکاسب - جلسه 17221,68501:32:11
173مکاسب - جلسه 17316,25801:09:02
174مکاسب - جلسه 1749,45300:40:00
175مکاسب - جلسه 17512,32200:52:15
176مکاسب - جلسه 17611,57300:49:03
177مکاسب - جلسه 17711,37700:48:13
178مکاسب - جلسه 17811,37700:48:13
179مکاسب - جلسه 17912,18100:51:38
180مکاسب - جلسه 180 7800:00:00
181مکاسب - جلسه 181 7800:00:00
182مکاسب - جلسه 182 7800:00:00
183مکاسب - جلسه 183 7800:00:00
184مکاسب - جلسه 184 7800:00:00
185مکاسب - جلسه 18512,32200:52:15
186مکاسب - جلسه 18611,57300:49:03
187مکاسب - جلسه 18711,37700:48:13
188مکاسب - جلسه 18811,81600:50:05
189مکاسب - جلسه 18912,18100:51:38
190مکاسب - جلسه 19021,89401:33:05
191مکاسب - جلسه 19121,68501:32:11
192مکاسب - جلسه 19221,68501:32:11
193مکاسب - جلسه 19316,25801:09:02
194مکاسب - جلسه 1949,45300:40:00
فایل مخصوص:makaseb-velaye-khiar.ef2

برای دانلود یک جای فایل‌های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید.

توضیحات بیشتر

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید.

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا، گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید.

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده‌اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید.

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می‌کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید.

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می‌شوند که با فشردن دکمه Resume می‌توانید فایل ها را دانلود نمایید.

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

شبکه های اجتماعی